Kiti kirtimai

Jūsų pageidavimu galime suteikti retinimo, sanitarinių ir einamųjų miško kirtimų paslaugas.

Šiais kirtimais periodiškai iškertama dalis medžių, kuriuos ilgiau palikti miške yra netikslinga nei ūkiniu, nei biologiniu požiūriu. Šie kirtimai taikomi medynuose nuo jų susiformavimo iki brandos amžiaus. Kirtimų metu iškertami nepageidaujamų rūšių medžiai, sudarant optimalias augimo sąlygas geriausiems medžiams, taip pat laiku sunaudojama mediena, kuri supūtų miške dėl natūraliai vykstančio savaiminio medyno išsiretinimo.

Neplynų kirtimų privalumai:

1. Dažniausiai užtikrinamas savaiminis atžėlimas, tai sutrumpina miško atkūrimo laiką ir sąnaudas;

2. Nereikalingos tampa miško kultūros, o daugumoj atvejų ir jaunuolynų ugdymas, sutaupomos lėšos;

3. Neleidžiama nepageidaujama rūšių kaita.

 

Neplynų kirtimų trūkumai:

1. Sudėtingas biržių atrėžimas ir jų eksploatacija;

2. Sunkiau mechanizuoti kirtimus;

3. Kirtimų metu mechaniškai pažeidžiama dalis medžių, kurie vėliau gali užkrėsti grybinėmis ligomis.