Miško atkūrimas ir įveisimas

Įmonė teikia miško atkūrimo ir įveisimo paslaugas, parduodame sodmenis miško įveisimui.

Miškų įstatymas numato, kad iškirstas miškas turi būti atkurtas per 3 metus nuo jo iškirtimo, žuvę želdiniai ar žėliniai – per dvejus metus nustačius žuvimo faktą, neteisėtai iškirstas miškas – per metus nuo neteisėtų kirtimų fakto nustatymo, tačiau pasodinus medelius ar atsiradus pakankamam kiekiui savaime užaugusių medelių (svaiminukų) kirtavietėje, ar įveisus mišką ten, kur jis neaugo, miško atkūrimo ir įveisimo procesas dar nesibaigia. Pagal minėto Miškų įstatymo reikalavimus, miško valdytojas ar savininkas privalo pasodintus želdinius ar savaiminukus saugoti ir prižiūrėti (minkštųjų lapuočių – iki 6-erių metų, kietųjų lapuočių ir spygliuočių – iki 8-erių metų), kol iš projektuotų medžių rūšių susiformuos jaunuolynas ir bus atliekami jaunuolynų ugdymo kirtimai.

Miškas atkuriamas šiais pagrindiniais būdais: 

  • želdinant;
  • paliekant sklypą atželti mišku;
  • derinant želdymą su savaiminiu žėlimu.

Parenkant miško atkūrimo būdą ir tikslinės medžių rūšis būtina atsižvelgti į:

  • miško funkcinę paskirtį;
  • dirvožemio sąlygas;
  • prieš tai augusio medyno selekcinę vertę;
  • tikslinių medžių rūšių savaiminukų kiekį bei gyvybingumą;
  • ekonominę padėtį.