Miško priežiūros darbai

Atliekame miško kultūrų auklėjimo, jaunuolynų ugdymo, želdinių apsaugos darbus.

Pirmaisiais želdinių pasodinimo metais želdinius gali užstelbti pavojingi žolinė augmenija ar menkaverčių medžių rūšių atžalos, todėl labai svarbu šienauti ar ravėti 1-1,5 m. skersmens plotelius aplink sodinukus. Ypač svarbu nepavėluoti atlikti pirmąją želdinių priežiūrą vasaros pradžioje, kuomet medeliai intensyviai auga.

Želdinių priežiūra po lajų susivėrimo ir tankumyno fazėje yra ugdomieji kirtimai: šviesinimas, valymas ir retinamas. Šviesinamųjų kirtimų tikslas – šalinti stelbimą, iškertant išvešėjusius medelius ir formuojant rūšinę sudėtį. Valomieji kirtimai yra sudėtingiausi. Jais formuojamas želdinių optimalus tankumas, gerinama rūšinė sudėtis, iškertami augimu atsiliekantys, mažai gyvybingi ir prastos kokybės medeliai. Retinimais siekiama pagerinti medynų kokybę, optimizuoti tankumą, didinti medienos prieaugį. Tinkamai ugdomuosius kirtimus gali atlikti tik aukštos kvalifikacijos miškininkai

Lietuvoje nuo žvėrių pakenkimų žūva apie 48 proc. želdinių. Didžiausias pavojus iškyla vertingiausioms medžių rūšims: ąžuolams, uosiams, klevams, eglėms ir pušims. Kanopiniai žvėrys pažeidžia beveik visų rūšių medelius, ypač kietųjų lapuočių, eglių ir pušų viršūninius ūglius, aplaupo medelių žievę. Daromą žalą kietųjų lapuočių želdiniams galima sumažinti tveriant plotus tvora, naudojant individualias apsaugas (ant kiekvieno medelio dedamas plastikinis ar impregnuotas popierinis gaubtas), spygliuočių medelių viršūnes rugsėjo – spalio (pasibaigus medelio vegetacijos periodui) mėnesiais aptepti repelentais.

Dėl konkrečių priežiūros ar apsaugos priemonių parinkimo reikia konsultuotis su mūsų specialistais.