Miško vertinimas

Atliekame brandžių ir nebrandžių medynų (su žeme) įvertinimą.

Nustatome brandaus medyno (su žeme) rinkos kainas.

Galime atlikti nebrandaus medyno (su žeme) įvertinimą. Nebrandus miškas įvertinamas naudojant:

– M.Faustmano formulę;

– vidinės (pasirinkto) laikotarpio medienos pardavimo kainas;

– diskonto (palūkanų) normą.

– būsimas išlaidas ir pajamas.