Plyni kirtimai

Mūsų įmonė teikia plynų miško kirtimų paslaugas.

Tai kirtimai kuomet brandus medynas iškertamas vienu kirtimo atveju, kuris tęsiasi ne ilgiau kaip 1 eksploatacijos sezoną.

Plynų kirtimų privalumai:

1) didesnės galimybės panaudoti miško ruošos techniką ir mechanizuoti darbus;

2) mažesnės darbo jėgos ir laiko sąnaudos;

3) Nesudėtingas biržių paruošimas ir eksploatacija.

Plynų kirtimų trūkumai:

1) dažnai įvyksta medžių rūšių kaita, net ir tada, kai sodinamas miškas;

2) drėgnesnių augaviečių kirtavietės užpelkėja, dėl to sunku įveist norimos sudėties medyną;

3) laiku neišvalytose kirtavietėse gali kilti gaisrai ir susidaro antrinių kenkėjų židiniai.