MIŠKININKYSTĖ

Teikiame plynų, retinimo, sanitarinių ir einamųjų miško kirtimų paslaugas, atliekame miško atkūrimo, įveisimo, miško kultūrų auklėjimo, jaunuolynų ugdymo, želdinių apsaugos darbus.